Field
Azotat de amoniu
Îngrășămintele minerale cu Azot (N) oferă plantelor elementul cu cea mai mare influență asupra creșterii producției vegetale. Azotul (N) are efect pozitiv asupra cantității și calității proteinelor în plante. Cantitatea de îngrășăminte aplicată trebuie corelată cu necesarul de Azot (N) al plantelor și cu structura și compoziția solului. Nitratul de amoniu este un îngrăşământ granulat/prill, tratat cu agenţi de condiţionare pentru a preveni aglomerarea.
Caracteristici
Aspect granule albe, slab colorate
Azot total 33,5 %
pH min. 4,5
Conținut de apă max. 0,45 %
Densitate > 0,98 g / cm3
Granulație: – granulat 2 – 5 mm min. 90%
sub 1 mm max. 5%
sub 0.5 mm max. 3%
– prill 1-4 mm min. 95 %
Produsul este nedetonabil și satisface criteriile “CE îngrășământ”.
Toleranțele admise față de concentrația declarată de nutrienți respectă regulamentul CE 2003/2003 Anexa 2.
Ambalaj:
50 kg, 500/600 kg
Avantaje:
– azotul (N) este pivotul pentru creșterea cantității recoltelor prin efectul său asupra clorofilei și al proteinelor din plantă – conține ambele forme de Azot (N), ce pot fi preluate de plantă: Azot nitric (formă accesibilă imediat plantei) și Azot amoniacal
Recomandare de aplicare:
Acest tip de îngrășământ asigură pe de o parte, nitrații de care are nevoie planta, iar pe de altă parte, asigură Azotul (N) necesar dezvoltării culturii pe parcursul întregului sezon de vegetație. Este recomandat, în special, ca îngrășământ pentru completare fazială cu Azot (N) pentru culturile de câmp, legume, fructe, viță de vie, plante ornamentale etc. Trebuie dozat în funcție de necesitățile pedo-climatice și de producția scontată. Fisa cu date de securitate Azotat