Field
UAN
Este un îngrășământ lichid, cu Azot (N) obținut din nitrat de amoniu și uree.
Caracteristici
Aspect lichid incolor până la galben
Azot total 32 %
Azot din azotat 15,5 %
Azot din uree 16,5 %
Biuret max. 0,5 %
Alcalinitate, NH3 max. 0,1 %
Densitate >min. 1,320 g/cm3 la 15 oC
pH 7,5 ± 0,5
Punct de cristalizare 0 oC
Produsul satisface criteriile “CE îngrășământ”.
Toleranțele admise față de concentrația declarată de nutrienți respectă regulamentul CE 2003/2003 Anexa 2.
Ambalaj:
în recipienți din oțel carbon sau oțel inoxidabil
Avantaje:
– se poate combina cu lucrările de protecție fito-sanitară
Recomandare de aplicare:
Se aplică la temperaturi de peste 0 oC. Este adecvat pentru aplicare cu mijloace hidraulice rezistente la coroziune. Pe miriște, nediluat cu încorporare în sol. Foliar, la diluție corespunzătoare de max.1,5 % s.a. Trebuie dozat în funcție de necesitățile pedo-climatice și de producția scontată. Fisa cu date de securitate Uran/Uan