Field
NPK27.13,5.0
Conținutul mai ridicat de Azot (N), asigură utilizarea ca îngrășământ suplimentar pe parcursul perioadelor de vegetație.
Caracteristici
Aspect granule colorate
Azot total 27 %
P2O5 total 13,5 %
P2O5 solubil în apă 60 %
P2O5 solubil în acid citric 2% 98 %
pH min. 4,5
Conținut de apă max. 0,6 %
Granulație 1-4 mm min. 95%
Produsul satisface criteriile “CE îngrășământ”.
Toleranțele admise față de concentrația declarată de nutrienți respectă regulamentul CE 2003/2003 Anexa 2.
Ambalaj:
50 kg, 600 kg
Avantaje:
– conținutul mai ridicat de Azot (N), asigură utilizarea ca îngrășământ suplimentar pe parcursul perioadelor de vegetație
– contribuie la creșterea rezistenței plantei față de secetă și boli
– granulație uniformă
– îngrășământ rapid dizolvabil în apă, cu reziduuri foarte puține
– asigură o împrăștiere uniformă pe sol
Recomandare de aplicare:
Datorită conținutului ridicat de Azot (N) se utilizează ca îngrășământ suplimentar pe parcursul perioadelor de vegetație, la toate culturile. Trebuie dozat în funcție de necesitățile pedo-climatice și de producția scontată. Fisa cu date de securitate NP